Look VVE  |  Vastgoedbeheer

Look VVE | Vastgoedbeheer

Duidelijke afspraken

Achteraf geen verrassingen en heldere afspraken over kosten en services? 


Vraag direct een offerte aan!

Contractbeheer

Onder het contractonderhoud valt bijvoorbeeld het afsluiten van onderhoudscontracten van technische installaties, energiecontracten en contracten met schoonmaakbedrijven. Hierbij zijn de wensen van de VvE doorslaggevend voor succesvol onderhoud aan uw vastgoed.

LOOK! VvE en vastgoedbeheer zal steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden controleren. Indien er klachten zijn vanuit de vereniging over de kwaliteit/uitvoering van onderhoud zal LOOK! zorgdragen voor een oplossing

LOOK! VvE en vastgoedbeheer zal er op toezoen dat contracten actueel en volledig zijn tegen een scherpe prijs. Goed contracteheer zal zorgdragen voor het beperken van storingen en bijdragen aan aan de verlenging van de levensduur en het gebouw.