Look VVE  |  Vastgoedbeheer

Look VVE | Vastgoedbeheer

Duidelijke afspraken

Achteraf geen verrassingen en heldere afspraken over kosten en services? 


Vraag direct een offerte aan!

Standaard administatief beheer

De financiële medewerkers zorgen ervoor dat de administratie van de VvE met haar bijhorende ledenbestand actueel en up-to-date blijft. Het incasseren van de VvE bijdragen alsook het bewaken en van eventuele achterstanden in de betalingen hiervan is een van de kerntaken.

Daarnaast dragen de financiële medewerkers zorg voor de betaling van de facturen en het beheer van de rekeningen van de VvE. Ook zorgen zij ervoor dat er jaarlijks een jaarrekening en begroting wordt opgesteld. De jaarrekening en alle onderliggende stukken kunnen gecontroleerd worden door de kascommissie waarbij de financiële medewerkers de kascommissie begeleiden en de eventuele vragen beantwoorden.

Bij het financieel beheer kunt u denken aan de volgende taken:

  • Verzorgen van de ledenadministratie / informatievoorziening
  • Verzorging van de boekhouding, opstellen jaarrekening (balans en resultatenrekening)
  • Verzorging van de debiteurenadministratie
  • Verzorging van de crediteurenadministratie
  • Informatieverstrekking bij eigendomsoverdracht
  • Begeleiding kascommissie