Look VVE  |  Vastgoedbeheer

Look VVE | Vastgoedbeheer

Duidelijke afspraken

Achteraf geen verrassingen en heldere afspraken over kosten en services? 


Vraag direct een offerte aan!

Planmatig onderhoud

Vanaf 1 mei 2008 is het voor een VvE bij wet verplicht gesteld om een financieel reservefonds op te bouwen. Het doel van een VvE is de instandhouding van het gebouw en de waarde hiervan. Bij een gezonde VvE kan het geplande grootonderhoud vanuit de middelen van het reservefonds gedaan worden.

In dit MJOP wordt de algehele technische staat van het gebouw beschreven over een bepaalde periode. Vaak is dit minimaal 10 jaar tot 20 jaar of zelfs langer.

Wanneer er werkzaamheden uit de MJOP uitgevoerd moet worden begeleiden onze technische specialisten het offertetraject, en het toezicht bij uiteindelijke opdracht door de Algemene Ledenvergadering.

Door onze jarenlange ervaring en doordat we voor veel VvE's werken, kunnen we grootschalig inkopen bij diverse uitvoerende partijen, zoals aannemers en onderhoudsbedrijven.