Look VVE | Vastgoedbeheer

Look VVE | Vastgoedbeheer

Duidelijke afspraken

Achteraf geen verrassingen en heldere afspraken over kosten en services? 


Vraag direct een offerte aan!

Assurantiën

Als eigenaar van een appartement maakt u onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De vereniging van eigenaren zal zorgdragen voor een verzekering van het gebouw (opstalverzekering). Daarmee bent u met elkaar goed verzekerd voor schades aan het gebouw, zoals brand- of waterschade.

Om voor u alle verzekeringszaken wel te kunnen blijven regelen heeft LOOK! naast VvE Beheer ook een onderdeel Assurantië welke u kan adviseren met verzekeringen op maat voor Verenigingen van Eigenaars die zich goed tegen financiële risico’s willen beschermen of deze willen voorkomen. U krijgt desgewenst een helder advies op maat en dat tegen gunstige premies en voorwaarden.

U kan hierbij denken aan de verzorging van;

 • Het afsluiten van verzekeringen (uitgebreide opstal/glasverzekering, WA en rechtsbijstand, bestuurs) op naam van de VvE op basis van de akte van splitsing.
 • Het in ontvangst nemen van de schademelding en deze doorsturen naar de verzekeraar.
 • Het opnemen van schadegevallen aan het gebouw en de gemeenschap­pelijke ruimten als gevolg van brand, storm, vandalisme en andere geva­ren.
 • De financiële afwikkeling van schademeldingen bij de verzekeringsmaatschappij.
 • Het bewaken van de ontvangsten van de schadepenningen.
 • De controle op de juistheid van de afgesloten polissen en het waar nodig actualiseren van de gegevens.
 • Het rapporteren c.q. terugkoppelen over de afwikkeling van de schade.
 • Het behandelen en begeleiden van de assurantiezaken (welke samenhangen met de door de VvE afgesloten verzekeringen) met inbegrip van schadeafwikkelingen tot een bedrag van  € 4.000,00 exclusief BTW, per gebeurtenis
 • De beheerder behandelt en begeleidt ook schades met een hoger schadebedrag, alleen dit valt niet binnen de standaard dienstverlening. Vaak kunnen deze additionele kosten verhaald worden op de verzekeraar.
 • Toezicht houden op herbouwwaarde (tijdig agenderen hertaxatie)

HULP  VAN LOOK! BIJ DEZE ZAKEN?